KAOS’UN DERİNLİKLERİNDEN NOTLARIMIZA DÜŞENLER

KAOS’UN DERİNLİKLERİNDEN NOTLARIMIZA DÜŞENLER

Hayatımızın her alanında varlığını hissettiren KAOS’un derinliklerine indiğimiz ilk Bilim Virüsü Bulaşması “KAOS 2020”de BAU Tıp Dekanı Prof. Türker Kılıç’ın nörobilim, Doç. Dr. Ecmel Ayral ve Mine Öztürk’ün ise toplumsal boyutta Kaos olgusunu değerlendirdiği  muhteşem bir Bulaşma’yı geride bıraktık.

Birbirinden değerli hocalarımızın aktardığı bilgilerle bilim şölenine dönüşen etkinliğin ardından Virüslerimiz “Bize Ne Bulaştı?” başlığı altında aldığı notları sizlerle paylaştı.

 

Ahmet Taha Türk

Türker Hocanın neredeyse her cümlesi bilgelik, derinlik taşıyordu.

Etkinliğin notlarını tutabilmek oldukça zordu.

Bence hocanın söylediği en derin cümlelerden biri de şuydu:

“Evrenin yapı taşı atom değil, enformasyon  -bilgi – “

Bilim insanı olmak isteyen arkadaşlara şunu belirtmek şart: Bilim paradigması baştan aşağı değişiyor ve yeni anlayışı edinmek bilimsel üretimimize çokça destek verecektir.

Ayrıca bu yeni bilim sadece bilim olmayıp bir zihniyet meselesi.

Kaosa dair bilgililiğimiz arttıkça yaşama bakış açımız da bambaşka olacaktır. Dolayısıyla özellikle bilim insanı olmak isteyen arkadaşlarımızın kaos teorisini anlamaya çaba sarf etmelerini hararetle öneriyorum.

Bu kolay olmayacak ancak yaşama bambaşka bir pencereden bakacağınızı garanti ediyorum.

Çünkü kendimden biliyorum!

 

Zübeyde Serra Gazanker

Nasıl olur da 1500 gramlık bu organ düşünce üretiyor. Beyin kaotik bir sistemle çalışıyor. Beni anlamak için multidisipliner bir anlayışla çalışmak gerekiyor.

Adına kaos diyorsak yaşamın kendisi kaotik zaten. 1/sonsuz o anın olasılığı. Arkasını göremediğimiz rastlantılara tesadüf adını veriyoruz ama artık bu kaosu beyin sayesinde anlar hale geldik.

Beyinde daha yetkin bilgi isteyen sistem var.

Bağlantısallık matematiği. İnsanın belirsizliğe karşı verdiği mücadelenin adı bilim.

Her şey içinde bulunduğu ağ ile anlamlı. kendinizi geliştirmek istiyorsanız etrafınızdaki geliştirin.

Bütünü anlamadığı için parçayı inceleyen sistem Newton, Bacon, Descartes sistemidir.

İnsanda iki özellik gerekiyor. İyilik ve yaratıcılık. Zeka ve çalışkanlık.

Yeni bilimsel metodolojisi: Parçayı değil bütünün kendisini inceler ve yerine koyar. Devrimleri esas yaratanlar bilim insanlarıdır.

Beyinde 100 trilyon bağlantı var ve biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Nörobilim ile yapay zeka birbirini destekliyor. Paralel ilerliyor.

İnsan belirsizlikten korkar ve yöntem geliştirir. Örneğin fal.

Deney onu yapana göre değişiyor. Deterministik sistemler er yada geç kaotik sonuçlar yaratır.

Evrenin yapı taşı atom değil bilgidir, enformasyondur.

Bağlantısallık için yeni bilim metodolojisi Willard-Bayesyen matematik.

Yaşam birçok kodlama sistemini barındıran bir sistem. Bilim, onların zaten olağanüsü olduğunu öğreten tek şeydir.

Matematiğin yetersiz kaldığı yerde Leibniz türevi, Newton da integerali buldu.

Teldeki kuşların sayısı, kaç kuş kondu kaç kuş kaldı gibi soruların yanıtları matematikte. Ancak bir sığırcık sürüsünün birlikte hareketi parçaların bütünselliği ve bağlantısallığı.

Her şey içinde bulunduğu ağ ile bağlantılı. Bütün sistem bütündür. Hasta ile doktor arasında fark yoktur.

Laniekea, bilinç seçim yapabilmektir.

Evrimde var olan bütün kuvvetlerin bileşkesini gösteren simülasyon Laniekea.

Genom ile hastalıkların yüzde 6’sına çözüm bulunabiliyor.

İnsanda 20 bin gen var muzda 36 bin gen.

Önemli olan gen sayısı değil genlerin birbirleri ile ilişkisidir.

Tüm yaşam ağı bir enformasyon sistemidir.

Zeka içinde bulunduğu bedenden bağımsız. Yapay yada doğal zeka fark etmez. Her bilgi işleyen sistem zeka oluşturur.

Evrim küresel bir sistemdir. Evrim yasasının ürettiği yaşam insan için değildir

 

Eylül İrem Atik

Asıl önemli olan yaşamanın kendisi.

C Elegans solucanları üzerinde bir deney yapıyorlar. 9 tanesi fruktoza giderken 1 tanesi nişastaya gidiyor. İşte o farklı olan. Bu canlılarda 383 nöron var. Beynimizde ise tam tamına 2 üssü 100 milyar nöron var.

Amigdala açlık merkezidir ve artık onu kontrol edebiliyoruz.

Psikolojik hastalıkları artık konnektom cerrahîsi ile tedavi edebiliyoruz.

Laniakea ölçülemeyen cennet anlamına geliyor.

İnsan genom projesi.

Sistemi esas bağlayan genlerin çokluğu değil birbiri ile etkileşimidir.

Kanserin bile zekâsı var.

Epilepsi cerrahîsi diye bir geniş alan artık var.

Nöronların big datasını robotlara ekleyebiliyoruz. Zekâ içinde bulunduğu bedenden bağımsız. Zeka yaşama ait.

Deterministlik sistem kaos oluşturur. Biyolojide termodinamiğin 2. Yasası geçerli değil.

Alice ve Bob robotları 2 gün bırakıldılar ve kendi dillerini geliştirdiler bu da belirsizlik oluşturur.

Evrim küreseldir.

Varlık farkındalığı, yaşam farkındalığı ve varlık çabası olarak ikiye ayrılıyor.

Posttruth Era Doğru olarak kabul edilenler artık gerçeklik ile alâkası olmayanlar oluyor.

Bilmekten doğan sevinç çok önemli.

Aynılık değil farklılık verimlidir.

 

Gamze Gülpınar

“Beyinden daha iyi bilgi işleyen sistem yaşamın kendisidir.”

Önemli olan parça değil arasındaki bağ ve bütünselliktir.  Wheller deneyinde de gözlemlendiği gibi ışık ortama göre foton ya da dalga özelliği gösterir.

“Determinist sistemler kaotik sonuçlar doğurur.”

“Yaşamın kimyasal, fiziksel, biyolojik bir süreç olmasının daha özünde enformasyon işleme sürecidir. Yani yaşamın yapı taşı atom ya da hücre değil; enformasyondur.”

Ve Türker hocanın bir diğer bahsettiği konu hepotoskopiydi. Yani Sümerler zamanı uygulanan karaciğer falı. Gelecekle ilgili önemli bilgileri öğrenmek için kâinler aracılığıyla karaciğer falına bakıyorlarmış.

Bir diğer benzer geleneksel yöntem ise frenoloji. 19. yüzyıllarda çok kullanılan bir çeşit karakter belirleme yöntemi. Kafatası şekline göre insanları yargılayan ilkel bir yöntem yani.

“Gözlemlenen gözleyene göre değişebilir.” Bu varsayım deneylerin aslında deneyi yapan kişiye göre bir sonuç verebileceğini öne sürüyor.

Türker hoca daha sonra bağlantısallık matematiğinden bahsetti. Aslında bütünden bakıldığında Kaos gibi görünenin ardında bir matematik olabilir. Meselâ bizim kullandığımız matematik telde durmakta olan kuşları anlamamızı sağlarken, bilincin matematiği kuşların birbirleriyle olan etkileşimini ve bağlantısını saptar. Aynı örneği nöronlar ve aralarındaki elektrokimyasal etkileşimler ile de verebiliriz. “Nöronlar değişir, ama bağlantısallık değişmez.”

“Her şey içinde bulunduğu ağ ile anlamlı.”

“Bilinç seçim yapabilmektir. ”

Nörozihin cerrahisinden bahsetti.

Çelişkiler dönemi=Posttruth Era ;

  1. Popülizm
  2. Korumacılık
  3. Muhafazakârlık
  4. Kurumsal din-devlet aklı
  5. İçine kapalı milliyetçilik
  6. Düşman figürü üretimi. “Anlamak, bilmek yerine itaat ve kabullenmek.”

Ve tırtıllar. Her tırtıl kelebek olmayı beceremez. Önce kendi kabuğunu sindirmelisin ve ölmeyi değil değişmeyi seçmelisin.

Mine ve Ecmel Hoca’nın bahsettikleri de konuyu pekiştirmeye yardımcı oldu.

Konfor alanından bahsettiler. Bizi konfor alanından çıkaran merak ya da zorunluluk olabilir. İnsanın konfor alanının dışına çıkarken neyi nasıl değerlendireceği bilimsel bir metottur.

 

Dilara Sevde Demirci

1)Beni de en fazla etkileyen cümlelerden biri evrenin yapı taşının enformasyon olması.

2)Her şey içinde bulunduğu ağ ile anlamlı sanırsam bu cümle benim bir süre boyunca ilham kaynağım olacak.

3) Mezopotamya medeniyetinin uyguladığı karaciğer okumacılığı bunu tarih hocam ile paylaşacağım.

4) İnsan vücudunda gen sayısının 20.000 olması beni şaşırttı, çünkü ben daha fazla bekliyordum.

5) Yapay zekânın insan beyin yapısından yararlanması bu bilgi ben de şu düşünceyi uyandırdı yapay zekanın insan yerine geçmesi daha uzun ve zor olacak.

6) Sunum sonlarına doğru bir görsel gösterildi konfor alanı ve başarı vardı başarıya ulaşmak için ilk başta konfor alanında çıkmak lazım daha sonra hata yapıp hatadan ders almam gerekiyor eğer bunları yaparsam başarıya ulaşabilirim ama başarıya ulaşamazsam Yaptığım en doğru şeyin konfor alanından çıkmak olduğunu öğrendim.

Related Posts

Yorum yazin