Değerlerimiz

Sosyal Değişim

Sosyal Değişim

 Toplumsal yaşamı daha iyi ve anlamlıya doğru değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların insanlar ve toplumsal yaşam üzerine etkisini düşünüyor, sosyal değişim yaklaşımı ile hareket ediyoruz.

Yenilikçilik

Yenilikçilik

Bugünün ihtiyaçlarını anlayarak güncel sorunlara yeni yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugünün dünyasının karmaşıklaşan problemlerine çözüm bulmanın yolunun yenilikçi, güncel, anlamlı düşünebilmek olduğuna inanıyoruz.

Yaratıcılık

Yaratıcılık

Herkesin içinde bir yaratıcılık olduğuna inanıyor ve bu yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi için gerekli ortamı hazırlamaya özen gösteriyoruz. Daha önceden yapılmamış olanı değil özgün ve samimi olanı bulmaya çalışıyoruz.

Katılımcılık

Katılımcılık

Her bireyin fikrinin, düşüncelerinin, yorumlarının önemli olduğuna inanıyor, yaptığımız çalışmalara yansımasını sağlıyoruz. Her ihtiyaca cevap veren, her bireyin dahil olabileceği süreçlerle çalışıyoruz.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık

Çalışmalarımızda çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarını dahil etmeyi hedefliyor ve farklı yeteneklerin kapsayıcı bir kültür olduğuna inanıyoruz. Bireyleri farklı kılan özelliklerine bakılmaksızın eşit olarak saygı ve değer görmelerini önemsiyoruz. 

 

Üretim

Üretim

Yaptığımız bütün çalışmalarda, parçası olan paydaşlardan katılımcılarına, üretebilecekleri olanaklar yaratıyoruz. Rol ve sorumluluğu ne olursa olsun yaptığımız çalışmanın parçası olan herkesin aktif olarak üretmesini sağlıyoruz.

Küresel Amaçlar'ın Takipçisiyiz!

Küresel Amaçları’n her alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ancak doğrudan 5 amaç üzerinde çalışıyoruz.