Kriptografi Nedir?

Kriptografi Nedir?

Öncelikle merhaba ben Gülbeyaz lise son sınıf öğrencisiyim. Yazılım ile ilginiyorum ve aynı zamanda bir bilim virüsü olarak size de biraz virüs bulaştırmak istedim.

Yazıda Kriptografi nedir? Kriptografinin tarihi , Kriptografik yöntemler ve modern Kriptografiden bahsedeceğim. Keyifli okumalar.

Kriptografi , Kriptoloji dediğimiz şifre biliminin bir alt dalıdır. Mesajın istenmeyen kişiler tarafından anlaşılmayacak bir biçime dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Fiziksel kilitleri kullanmayıp yerine şifre kullanmaya başladığımız zaman Kriptografi olur.Yani sanal kilitler olarak düşünülebilir.Ve bugün dünya çapındaki iletişim ağının merkezinde yer alır.

Kriptografinin geçmişine şöyle bir baktığımızda Kriptografi ilk olarak karşımıza M.Ö 58 civarında Sezar tarafından kullanılan bir yer değiştirme şifresi olarak çıkıyor. Sezar askeri mesajlarını her harfin yerini degiştirerek yolladı. Böylece karşı taraf bu mesajlara ulaşsa dahi mesaj onlara anlamsız gelicekti. Sezar şifresi olarak adlandırılan bu yöntem temel olarak yollanacak mesajdaki her harfi alfabeye göre belli bir miktarda kaydırma prensibi üzerineydi. Bu basit yöntem yüzyıllar boyu askeri liderler tarafından çokça kullanıldı..Lakin 800 yıl sonra Arap matematikçi El-Kindi tarafından çözüldü.Peki nasıl çözülmüş olabilir? Öncelikle eğer bir metni tararsanız her harfin belirli bir sıklıkta kullanıldığını görürsünüz. Bunlar dillerdeki harf sıklıklarıdır..Bir nevi dilin parmak izidir.Günlük hayatta iletişime geçtiğinizde bu parmak izini hep bırakırsınız. Bu ipucu şifre kırıcılar için en önemli araçlardan biridir.Buradan da anlayacağımız gibi güçlü bir şifre parmak izini gizleyebilen bir şifredir.Bundan yola çıkılarak çok alfabeli şifreler yani tek bir kaydırma yerine birden fazla kaydırmanın olduğu şifreler kullanılmaya başlanıyor. Fakat zaman ilerledikçe insanlar daha güvenli ve daha az bilgi sızdıran şifrelere ihtiyaç duymuştur.

19. yüzyılın sonlarına doğru Tek Kullanımlık Şerit yöntemi bulunmuş. Bu yöntem de şifre, Sezar şifresi gibi kaba kuvvet araması yapılarak bulunamaz çünkü bu yöntemde her harf ayrı bir sayı ile şifrelenir mesajdaki her harfin yerine 29 sayıdan herhangi biri yazılır bu da  29’un kombinasyonlarına denk gelir ve mesajı kırmaya çalışan kişi için bir sürü olasılık ortaya çıkmış olur. Fakat bilginin artık elektrik dalgaları formunda temsil edilmesi ile 2. Dünya şavaşı döneminde Almanların yaptığı Enigma adlı bir şifreleme makinası diğer yöntemlerden daha teknolojik ve karmaşıktı. Bu şifreleme makinesinde girilen her harf kendisi dışında farklı bir harfe şifrelenerek çıktı olarak çıkıyordu.Lakin bu makinede girilen harfın kendisine eşit olarak çıkmaması ilk başta gizlilik için mükemmel görünse de aslında makina için zayıf bir noktaydı. Amerikalılar ve Polonyalılar bu zayıf noktadan yaralanarak bir şifre kırıcı makine yapmayı başardılar.

Modern Kriptografiye geldiğimizde ise günlük hayatta kullandığımız bilgisayarlar da Tek Kullanımlık Şerit yöntemi ile XOR denilen bitsel operasyonla şifreleme yapılır.. AND , OR gibi bitsel operasyonlarda vardır. Ama bunlar lisede gördüğümüz mantık derslerinden de bildiğiniz gibi AND operatörü %75 0 ve %25 1 çıktısı verir. OR ise %25 0 , %75 1 çıktısı verirken XOR operatörü %50 0 , % 50 1 çıktısı vermesi ile şifrelemede daha net ve daha doğru sonuçlar verir. Simetrik anahtarlı şifreleme, Açık anahtarlı şifreleme yöntemleride vardır. Açık anahtarlı şifrelemelerde şifreleme algoritması gizli değildir , simetrik anahtarlı sistemlerden farklı olarak iki şifreleme anahtar kullanılır.Bu anahtar şifreleri açık anahtar ve gizli anahtar olarak adlandırılır. Açık anahtar mesajı şifrelemek için gizli anahtar ise şifreyi çözmek için kullanılır. Açık anahtarlı şifreleme yönteminde RSA dediğimiz şifreleme algoritması kullanılır. Bu sistemler genellikle zor probemlerin  karmaşıklık teorisi temeline dayanır. Böylece şifreleme için gerekli olan iki anahtardan biri olan açık anahtar bilinse bile gizli anahtar bilinen tekniklerle hesaplanamaz.

Ve son olarak günümüz teknolojisinin hızla gelişmesi ve her geçen gün daha da hızlanması ile Kriptoloji dediğmiz şifre bilimin uğraş alanaları artıyor. Ve  Kriptografik yöntemler de daha da karmaşık bir hal almaya başlıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Khan Academy sitesine göz atabilirsiniz. Umarım zevk alarak okumuşsunuzdur.Bilimle kalın.

 

 

 

Kaynaklar:

https://tr.khanacademy.org/

https://tr.linkedin.com/pulse/kriptografide-%C5%9Fifreleme-teknikleri-nihal-kindap

https://www.bilgiustam.com/

Related Posts

Yorum yazin